Klik for 911truth.dk forside
  Operation Northwoods (uddrag) - Påskud til retfærdiggørelse af militær intervention i Cuba
Side et af Operation Northwoods - klik for at forstørre Nedenstående uddrag er fra et notat dateret 13. marts 1962 anskaffet af National Security Archive (på George Washington Universitet) under henvisning til Freedom of Information Act (FOIA) (en lov om ret til offentlig indsigt). Notatet gør rede for planer om terrorhandlinger og militær aggression for efterfølgende at give Cuba skylden herfor med henblik på militær intervention i landet. De blev aldrig effektueret, men disse snu og korrumperede planer får nakkehårene til at rejse sig. De giver en chokerende indsigt i metoder, det amerikanske militær er villig til at overveje for at hellige sine mål, og i hvordan dets ressourcer kan bruges til at iværksætte scenarier, der vil være næsten umulige at afsløre som værende falske. Var disse planer et enkeltstående tilfælde, eller repræsenterer de en grundfæstet måde at tænke på hos de øverstbefalende i det amerikanske militær? Hovedmanden bag planerne, Lyman Lemnitzer, blev øverstbefalende for NATO det følgende år. Ikke særligt betryggende. Hvilke andre planer er mon blevet iværksat, som verden ikke har fået kendskab til?

Uddraget udgør den fulde tekst på siderne 10 - 15 ("Tilføjelse til tillæg til Bilag A" og "Bilag B") af den 15 sider lange PDF fil fra National Security Archive. Vi har lavet fremhævningerne med fed skrift for at lette oversigten over dokumentet. Hvis du har travlt, så gå direkte til punkt 8 og 9.

Til venstre : Den første side af notatet - klik for at forstørre.

Irak 2003: "[Et britisk notat] viser at præsidenten og premierministeren vedgik, at der ikke fandtes ukonventionelle våben på Iraks territorium. Stillet overfor muligheden for ikke at finde nogen inden den planlagte invasion, kom Bush med flere forskellige forslag til, hvordan man kunne fremprovokere en konfrontation, herunder et forslag om at male et amerikansk overvågningsfly med FN flyenes farver i håb om, at det ville blive beskudt...

... 'USA tænkte på at sende et overvågningsfly, ledsaget af jagerfly, og malet med FN flyenes farver, ind over Irak', står der i notatet, som tillægger Bush ideen. 'Hvis Saddam Hussein beskød det, ville han bryde international lov' "

- 'Bush Was Set on Path to War, British Memo Says',
New York Times, 27 marts 2006

  Operation Northwoods - Tilføjelse til tillæg til Bilag A

(Obs : De handlingsforløb, der følger, er et foreløbigt indlæg, som kun er beregnet til planlægningsformål. De er hverken ordnet kronologisk eller på anden måde prioriteret. Formålet med dem er, sammen med lignende input fra andre instanser, at danne udgangspunkt for en integreret tidsopdelt plan. En sådan plan vil muliggøre evalueringen af særskilte projekter i en kontekst af kumulative, indbyrdes forbundne handlinger, tilrettelagt med det ubønhørlige sigte at retfærdiggøre en amerikansk militær intervention i Cuba).

1. Eftersom det ville være ønskeligt at bruge lovlig provokation som udgangspunkt for amerikansk militær intervention i Cuba, kunne en hemmelig og vildledende plan, indeholdende de nødvendige indledende handlinger i stil med dem udviklet som svar på Task 33c, blive iværksat som et første forsøg på at fremprovokere cubansk reaktion. Vægten ville ligge på chikane og vildledning for at overbevise cubanerne om en forestående amerikansk invasion. Vores militærs positioner ved gennemførelsen af planen ville tillade en hurtig overgang fra øvelse til intervention, hvis cubanske reaktioner retfærdiggjorde det.

En serie velkoordinerede hændelser vil blive planlagt til at finde sted i og omkring Guantanamo med henblik på at få hændelserne til at se ud som fjendtlige hændelser foretaget af cubanske styrker..

a. Hændelser med henblik på at etablere at troværdigt angreb (ikke i kronologisk orden):

(1) Rygtedannelse (mange). Brug pirat radiostationer.

(2) Brug af cubanske støtter i uniform til at sende over hegnet og foregive angreb på basen.

(3) Tilfangetagelse af cubanske "sabotage" støtter på basen.

(4) Iscenesættelse af optøjer foretaget af cubanske støtter tæt ved basens hovedindgang.

(5) Sprængning af ammunitionslagre på basens område; påsætning af brande.

(6) Ildspåsættelse af fly på flybase (sabotage)

(7) Affyre mortérgranater mod basen. Ødelægge installationer.

(8) Tilfangetagelse af angrebsgrupper som nærmer sig fra søsiden eller fra området omkring Guantanamo by.

(9) Arrestation af militsgrupper som stormer basen.

(10) Sabotage fra skib beliggende i havnen - voldsomme brande. Brug af naftalin.

(11) Sænkning af skib tæt ved havneindløb. Iscenesættelse af skin-begravelser. (måske i stedet for punkt 10).

b. USA ville svare igen ved at iværksætte en offensiv for at sikre vand- og elforsyning ved at ødelægge artilleri- og mortérstillinger, som kan true basen.

c. Iværksættelse af gennemgribende militære operationer fra amerikansk side.

... "Vi kunne sprænge et ubemandet fartøj i luften hvor som helst i cubanske farvande… Tilstedeværelsen af cubanske fly eller skibe, som så undersøgte hændelsen, kunne udgøre et ret så troværdigt bevis for, at skibet var blevet angrebet." ...

3. En "Husk Maine" hændelse kunne arrangeres på mange måder :

a. Vi kunne sprænge et amerikansk skib i luften i Guantanamobugten og give Cuba skylden.

b. Vi kunne sprænge et ubemandet fartøj i luften hvor som helst i cubanske farvand. Vi kunne gøre det i nærheden af Havana eller Santiago og få det til at se ud som resultatet af et cubansk angreb fra luften eller fra havet eller begge steder fra. Tilstedeværelsen af cubanske fly eller skibe, som så undersøgte hændelsen, kunne udgøre et ret så troværdigt bevis for, at skibet var blevet angrebet. Valget af et sted tæt på Havana eller Santiago ville gøre vidneudsagn fra folk, der havde hørt braget eller set ilden, mere troværdige. USA kunne følge op på hændelsen med en redningsaktion ledsaget af amerikanske kampfly for at "evakuere" overlevende fra et ikke eksisterende mandskab. En liste over antallet af døde i amerikanske aviser ville skabe en stemning af national forargelse.

4. Vi kunne skabe en cubansk-kommunistisk terroraktion i Miami, i andre byer i Florida og selv i Washington.

Terroraktionen kunne rettes mod flygtninge, som søger tilflugt i USA. Vi kunne sænke en båd med flygtninge på vej mod Florida (en virkelig eller simuleret hændelse). Vi kunne iscenesætte drabsforsøg på cubanske flygtninge i USA og gå så langt som til at såre folk og efterfølgende offentliggøre det. Sprængning af nogle få "plastik" bomber på nøje udvalgte steder, arrestation af cubanske agenter og frigivelse af falske dokumenter, som ville pege på cubansk medvirken, ville også være med til at skabe billedet af en uansvarlig regering.

5. En cubansk baseret, Castro støttet sabotageaktion kunne simuleres imod en af nabostaterne i Det Caribiske Hav (i stil med invasionen af den Dominikanske Republik d. 14. juni). Vi ved, at Castro i al hemmelighed støtter undergravende virksomhed i Haiti, den Dominikanske Republik, Guatamala og Nicaragua og muligvis også andre steder. Denne virksomhed kan sammen med anden opfunden virksomhed blive offentliggjort. Fx kan der drages fordel af den Dominikanske Republiks følsomhed overfor indtrængen i dens luftrum. "Cubanske" B-26 eller C-46 fly kunne afbrænde sukkerrørsmarker om natten. Brandbomber fra Sovjetblokken kunne blive fundet. Dette kunne kædes sammen med "cubanske" meddelelser til kommunistiske undergrundsbevægelser i den Dominikanske Republik og "cubanske" skibsladninger af våben, som kunne blive fundet eller opsnappet på stranden.

6. Brug af amerikanske MIG jagerfly kunne være yderligere provokation. Chikane af civil luftfart, angreb på skibsfart og MIG flys ødelæggelse af ubemandede amerikanske militærfly ville være virkningsfulde supplerende tiltag. Et omhyggeligt malet F-86 fly ville overbevise flypassagerer om, at de så et cubansk MIG fly, især hvis flykaptajnen annoncerede det over højtaleranlægget. Det mest uheldige ved dette forslag ville være den sikkerhedsrisiko, der ligger i at få fat i og ændre flyets udseende. Imidlertid ville rimelige kopier af et MIG fly kunne produceres i USA i løbet af ca. 3 måneder.

7. Forsøg på kapring af civile fly og skibe skulle fortsat finde sted som chikane, der ville blive set igennem fingre med af Cubas regering. Sideløbende med skulle man opmuntre både militære og civile fly og skibe til at stikke af fra Cuba.

... "Radioforbindelsen vil blive afbrudt ved flyets ødelæggelse, som udløses af et radiosignal. Dette vil sætte ICAO radiostationer på den vestlige halvkugle i stand til at fortælle USA, hvad der skete med flyet, i stedet for at USA selv skal forsøge at 'sælge' hændelsen" ...

8. Det er muligt at iværksætte et scenarie, som på overbevisende måde vil vise, at et cubansk fly angreb og skød et civilt charterfly ned - et fly, der var på vej fra USA til Jamaica, Guatamala, Panama eller Venezuela. Destinationen ville blive valgt udelukkende ud fra, at flyet skulle krydse Cuba. Passagererne kunne være en gruppe studerende på ferie eller en anden gruppe med en eller anden fælles interesse i at tage på charterferie.

a. Et fly fra Eglin AFB ville blive malet og nummereret nøjagtig som et civilt registreret fly tilhørende et af de selskaber, som CIA ejer i Miami området. På et givet tidspunkt ville dubletten så blive byttet om med det virkelige civile fly, passagererne ville gå ombord og boarding kortene ville blive udfyldt med omhyggeligt udvalgte dæknavne. Det virkelige fly ville blive omdannet til et ubemandet fly.

b. Afgangstidspunkterne for det ubemandede fly og flydubletten ville blive valgt med henblik på, at de kunne befinde sig ca. på samme sted syd for Florida på et givet tidspunkt. Fra dette sted ville passagerflyet gå ned på lav højde og flyve til en landingsbane på Eglin AFB, hvor man ville evakuere passagererne og bringe flyet tilbage til dets oprindelige udseende. Det ubemandede fly ville fortsætte. Når det så var over Cuba, ville det sende et "May Day" signal med besked om, at det var under angreb af en cubansk MIG jager. Signalet ville blive afbrudt af, at flyet blev sprængt i luften, udløst af et radiosignal. Dette ville bevirke, at ICAO radiostationer på den vestlige halvkugle ville kunne meddele USA, hvad der var sket med flyet, i stedet for at USA skulle forsøge at "sælge" hændelsen.

9. Det er muligt at iværksætte en hændelse, som vil få det til at se ud, som om cubanske MIG fly har skudt et amerikansk fly ned i internationalt luftrum ved et uprovokeret angreb.

a. En 4 - 5 fly af typen F-101 vil blive sendt af sted hurtigt efter hinanden fra Homestead AFB i Florida med kurs imod Cuba. Deres opgave vil være at vende om og agere fjendtlige fly i en luftforsvarsøvelse i det sydlige Florida. Flyene vil udføre variationer af sådanne "angreb" med hyppige intervaller. Flymandskaberne ville få besked om at holde sig mindst 12 mil fra Cuba, men ville også blive udstyret med rigtig ammunition i tilfælde af fjendtlige handlinger fra cubanske MIG fly.

b. Et af flyene ville være bemandet med en pilot med særlige instrukser. Denne ville flyve som bageste fly med et betragteligt tidsinterval til flyet foran. Medens han var nær Cuba, ville han meddele, at han var blevet ramt af cubanske MIG fly, og at flyet styrtede. Mere ville han ikke sige. Piloten ville så flyve direkte mod vest i ganske lav højde og lande på en Eglin flyveplads. De "rigtige" mennesker ville tage imod flyet, bringe det i hangar, og give det et nyt halenummer. Piloten, der havde udført opgaven under et dæknavn, ville med sin rigtige identitet vende tilbage til sit rigtige job. Således ville både pilot og fly være forsvundet.

c. På præcis samme tidspunkt, hvor flyet ville være "skudt ned", ville en undervandsbåd eller et lille fartøj sprede F-101 vragdele, faldskærm osv. ca. 15 - 20 mil fra den cubanske kyst og sejle væk. De piloter, der vendte tilbage til Homestead ville kunne fortælle en - for dem - sandfærdig historie. Eftersøgningsskibe og fly kunne sendes af sted og vragdele kunne findes.

  Operation Northwoods - Bilag B
KENDSGERNINGER SOM ER RELEVANT FOR PROBLEMSTILLINGEN

1. De militære stabschefer har tidligere bekendtgjort, at en amerikansk intervention i Cuba kan gennemføres, hvis det cubanske regime begår fjendtlige handlinger mod amerikanske styrker eller ejendom. Sådanne handlinger ville retfærdiggøre en åben amerikansk intervention.

2. Behovet for en handling i tilfælde af at hemmelige forsøg på at skabe oprør i Cuba slår fejl, blev fremsat** af Stabschefen d. 7. marts 1962 med følgende ordlyd:

" - - - den kendsgerning, at et internt oprør er umuligt at iværksætte i løbet af de næste 9 - 10 måneder, vil kræve en amerikansk beslutning om at iscenesætte en cubansk provokation, som retfærdiggørelse for en amerikansk militær aktion."

3. Efter hvad der foreligger, er også Udenrigsministeriet i gang med at udarbejde forslag til handlinger, der kan retfærdiggøre en amerikansk militær intervention i Cuba.

___________
* JCS 1969/303
** JCS 1969/313

  Links:

http://abcnews.go.com/US/story?id=92662  ABC nyhedsartikel om Operation Northwoods.

[tilbage til forrige side]