Hvem er vi
Vi er en gruppe som har én ting til fælles - vi tror ikke længere på den 'officielle' udlægning af hvad der skete d. 11. september i USA. Efter grundig og fordomsfri undersøgelse, mener vi at den kommer til kort på mange områder.

911truth.dk er et initiativ af den danske gren af en stadigt voksende græsrodsbevægelse (se vores links-side for internationale sites).

"Attentatet på World Trade Center var en tragedie for de mennesker, der befandt sig i tårnene og flyvemaskinerne, og det var en tragedie for deres familier. Det var indledningen til den tragiske krig mod terror. Udviklingen i vores vestlige samfund med stigende overvågning og indskrænkede borgerrettigheder kan også kun kaldes tragisk. Hvis der også er blevet løjet for os, er tragedien fuldkommen."

Begivenhederne den 11. september 2001 er et stort emne som hurtigt kan virke uoverskueligt. Derfor har vi udvalgt en række hovedpunkter hvor den "officielle" forklaring står i skarp kontrast til fysikkens love og almindelig sund fornuft.


Manglende tillid til den 'officielle' forklaring

I februar 2003, fremlagde Colin Powell argumentation for FN vedrørende Saddam Husseins påståede masse-ødelæggelsevåbenprogram. Denne argumentation viste sig senere at være baseret på tvivlsomme efterretnings-oplysninger og direkte usandheder.


På samme måde har den amerikanske administration "solgt" sin forklaring på 9/11 i stedet for at bevise den.

Tænk et øjeblik på hvad du faktisk ved om 9/11 og hvad kilden til denne information har været. Billederne, af passagerfly som kolliderer med tvillingetårnene i New York og den efterfølgende kollaps, er som brændt ind i vores kollektive bevidsthed. Men hvem udførte disse angreb og hvilke beviser er fremlagt for at understøtte påstanden?:

"Få dage efter angrebene fik vi at vide at gerningsmænderne tilhørt et terroristnetværk ved navn 'Al Qaeda'. Da journalisterne og den brede offentlighed bad om detaljer, lovede den daværende udenrigsminister, Colin Powell, at alt skulle klarlægges i en hvidbog.

Næsten fire år og to krige senere, har vi stadig ikke set en officiel udmelding fra Bush-administrationen om præcis hvem stod bag, hvem der finansierede dem og deres oprindelse."

Hvordan formåede de påståede flykaprer at navigere og manøvrere disse sofistikerede flyvemaskiner? Hvordan lykkedes det myndighederne at identificere dem så hurtigt, og på hvilket bevisgrundlag? Hvorfor kollapsede tvillingetårnene efter kort tids brand, når der ikke findes andre eksempler i historien hvor en bygning med stålkonstruktion er bukket under som følge af brand? Hvorfor kollapsede WTC bygning 7, der ikke blev ramt af noget fly, og hvorfor er medieoptagelserne stort set aldrig blevet vist frem? Hvordan kunne USA's efterretningstjeneste og militær så fuldstændigt svigte deres ansvar overfor den amerikanske befolkning, og hvorfor har det ikke efterfølgende ført til disciplinærstraf? Kan det virkelig passe, at de påståede flykaprere handlede alene, uden hjælp 'indefra'?

"Den 'officielle forklaring' på hvad der skete på 9/11 er løgn. Vi hævder ikke at have fremlagt en fyldestegørende forklaring på hvordan angrebene blev ført ud i livet og hvem der stod bag. Men oplysninger fra medierne, set i lyset af sund fornuft og fysiklovene, viser at den 'officielle forklaring' - hvis man kigger den i sømmene - ikke er troværdig."

- Advokat Phil Berg


Målsætning
Vores mål er:
  • at informere om denne vigtige globale bevægelse
  • at fastholde fokus på de mange ubesvarede spørgsmål omkring 9/11.

Vi opfordrer folk til:
  • at være fordomsfri og fornemme hvor seriøs krittiken er, i stedet for at afvise den blankt
  • at undersøge og tænke selvstændigt, i stedet for at stole blindt på oplysninger fra de samme kanaler som så ofte har løjet for os, f.eks. vedrørende masseødelæggelsesvåben i Irak.
  • at medvirke til udbredelse af kendskabet til de egentlige begivenheder den 11. september og herved skabe grobund for politisk reform – lokalt såvel som globalt.

"[Vi] tror at regeringen ikke alene tillod 9/11 at finde sted, men har muligvis tilrettelagt disse begivenheder for at fremskynde sin politiske dagsorden."

Nogen har råbt op at kejseren ikke har noget tøj på. Vi har kigget godt efter, og vi mener de har ret. Så nu råber vi også med. Vil du også være med til at afsløre den ubehagelige sandhed om 9/11? Falsk terror

I 1962 lagde militæret i USA planer om at skabe falske terror- begivenheder og give skylden til Cuba, for at få påskud til militæraktion i landet — læs om Operation Northwoods (nu på dansk)

 Forum

Agenda911.dk — dansk 9/11 forum og nyheder.

i11time.dk — dansk forum for 'skeptikere' med billede og navn.

 www.1192001.dk

Bestil DVD-er om 9/11 (med danske under- tekster) eller stream dem gratis!

 Nyheder

16. marts 2007: Fantastisk nu sang af Martin Noakes: 911 Building 7 (højre-klik for mp3 download). Musikvideo på YouTube og GoogleVideo. Hjemmeside: 911building7.co.uk.

19. september 2006: Tortureret 'al-Qaeda suspekt' fuldstændig frifundet i Canada (DR | BBC News).

14. september 2006: Forfatteren David Ray Griffin trak over 175 danskere til Den Sorte Diamant (læs en interview med ham). Begiven­heden blev varslet i bl.a. Journalisten og dækket af bl.a. Berlingske Tidende og TV2. Se/download foredraget.

 Hovedpunkter

Se de bedste beviser og argumenter for, at vi ikke har fået hele sandheden om 9/11 at vide - klik her.

Key points - FAQ - Links - Contact us