Hold øje her med kommende foredrag med Niels Harrit:      

DET SYVENDE TÅRN

- en skæbnesvanger historie fra nutiden
Foredrag
v/ Niels Harrit, lic.scient., pensioneret lektor, Københavns Universitet
Læs mere om foredraget her>>


Hvem er vi?

911truth.dk er et initiativ af den danske gren af en stadigt voksende græsrodsbevægelse

Vi er en gruppe som har én ting til fælles - vi tror ikke længere på den 'officielle' udlægning af hvad der skete d. 11. september i USA. Efter grundig og fordomsfri undersøgelse, mener vi at den kommer til kort på mange områder.

 

 

Begivenhederne den 11. september 2001 er et stort emne som hurtigt kan virke uoverskueligt. Derfor har vi udvalgt en række hovedpunkter hvor den "officielle" forklaring står i skarp kontrast til fysikkens love og almindelig sund fornuft.

 

Manglende tillid til den 'officielle' forklaring

I februar 2003, fremlagde Colin Powell argumentation for FN vedrørende Saddam Husseins påståede masse-ødelæggelsevåbenprogram. Denne argumentation viste sig senere at være baseret på tvivlsomme efterretnings-oplysninger og direkte usandheder.

 

    

 

På samme måde har den amerikanske administration "solgt" sin forklaring på 9/11 i stedet for at bevise den.Tænk et øjeblik på hvad du faktisk ved om 9/11 og hvad kilden til denne information har været. Billederne, af passagerfly som kolliderer med tvillingetårnene i New York og den efterfølgende kollaps, er som brændt ind i vores kollektive bevidsthed. Men hvem udførte disse angreb og hvilke beviser er fremlagt for at understøtte påstanden?: Få dage efter angrebene fik vi at vide at gerningsmændene tilhørte et terroristnetværk ved navn 'Al Qaeda'. Da journalisterne og den brede offentlighed bad om detaljer, lovede den daværende udenrigsminister, Colin Powell, at alt skulle klarlægges i en hvidbog. 

 

"Næsten fire år og to krige senere, har vi stadig ikke set en officiel udmelding fra Bush-administrationen om præcis hvem stod bag, hvem der finansierede dem og deres oprindelse."- Kongresmedlem Cynthia McKinneys indledende tale ved en 'Congressional Briefing', d. 22. juli 2005 Hvordan formåede de påståede flykaprer at navigere og manøvrere disse sofistikerede flyvemaskiner? Hvordan lykkedes det myndighederne at identificere dem så hurtigt, og på hvilket bevisgrundlag? Hvorfor kollapsede tvillingetårnene efter kort tids brand, når der ikke findes andre eksempler i historien hvor en bygning med stålkonstruktion er bukket under som følge af brand? Hvorfor kollapsede WTC bygning 7, der ikke blev ramt af noget fly, og hvorfor er medieoptagelserne stort set aldrig blevet vist frem? Hvordan kunne USA's efterretningstjeneste og militær så fuldstændigt svigte deres ansvar overfor den amerikanske befolkning, og hvorfor har det ikke efterfølgende ført til disciplinærstraf?

 

Kan det virkelig passe, at de påståede flykaprere handlede alene, uden hjælp 'indefra'? "Den 'officielle forklaring' på hvad der skete på 9/11 er løgn. Vi hævder ikke at have fremlagt en fyldestgørende forklaring på hvordan angrebene blev ført ud i livet og hvem der stod bag. Men oplysninger fra medierne, set i lyset af sund fornuft og fysiklovene, viser at den 'officielle forklaring' - hvis man kigger den i sømmene - ikke er troværdig."- Advokat Phil Berg

 Philip Berg, “The official story of what actually took place on 9-11 is a lie.”

 

Målsætning

Vores mål er:

  • at informere om denne vigtige globale bevægelse
  • at fastholde fokus på de mange ubesvarede spørgsmål omkring 9/11.

 

Vi opfordrer folk til:

  • at være fordomsfri og fornemme hvor seriøs kritikken er, i stedet for at afvise den blankt.
  • at undersøge og tænke selvstændigt, i stedet for at stole blindt på oplysninger fra de samme kanaler som så ofte har løjet for os, f.eks. vedrørende masseødelæggelsesvåben i Irak.
  • at medvirke til udbredelse af kendskabet til de egentlige begivenheder den 11. september og herved skabe grobund for politisk reform – lokalt såvel som globalt.

"[Vi] tror at regeringen ikke alene tillod 9/11 at finde sted, men har muligvis tilrettelagt disse begivenheder for at fremskynde sin politiske dagsorden." Nogen har råbt op at kejseren ikke har noget tøj på. Vi har kigget godt efter, og vi mener de har ret. Så nu råber vi også med. Vil du også være med til at afsløre den ubehagelige sandhed om 9/11?  


                                                                         

  Niels Harrit på TV2 NEWS 6 april, 2009:

Der er fundet spor af sprængstof i støvet fra World Trade Center. Et team af internationale forskere har brugt 2 år på at færdigøre deres rapport om støvet og konklutionen er overvældende. Mange ton sprængstof må have været placeret i de 3 tårne. Lektor i kemi Niels Harrit fra København's universitet er en af de 8 forskere som konkluderer at der har været brugt nano termit, højeksplosivt militær sprængstof, i nedrivningen af WTC. Se her det banebrydende interview på TV2 News:

 

9/11: DEN SUNDE SKEPSIS - Dansk  dokumentar om 11. september:

Hvad skete der egentlig d. 11. september 2001?
Rundt om på kloden er der mange mennesker der sætter spørgsmålstegn ved den officielle forklaring på begivenhederne i USA for 10 år siden. Og også i Danmark er der mange som ikke føler at den fulde sandhed er blevet fortalt om terrorangrebene. I denne dokumentar får du mulighed for at møde en række af disse mennesker: Hør arkitekt Jan Utzon, folketingspolitiker Benny Engelbrecht, lektor Niels Harrit, journalist Tommy Hansen, luftkaptajn Niels Studstrup og kunstner Jacob Fuglsang, fortælle om deres egen skepsis, og hør hvorfor det er så vigtigt at tage denne skepsis alvorligt.

 

9/11: "En Selvopfyldende Profeti (Midlertidig version):

Ny dansk dokumentar om 11. september 2001, viser hvordan situationen forløb på dansk TV, og hvilke overvejelser dem i TV-studierne umiddelbart gjorde sig. Desuden tager den dig omkring hvad der skete den pågældende dag, og hvilke rapporter der kom fra journalisterne de første 24-48 timer, også på amerikansk TV. Men den amerikanske regering hævdede hårdnakket at Osama Bin Laden var hovedmanden, og selv om konklusionen faldt før gerningssteder var ordentligt undersøgt, så er det stadig den dag i dag, den almindelige opfattelse. Men var det hele så ligetil?, og er grundlaget for krigen mod terror, som snart runder sit 12 år, og som også udkæmpes med dansk deltagelse, virkelig til stede?

Filmen er dedikeret til 911TruthCopenhagen og den globale 9/11Truth-bevægelse, uden dem og deres indsats, var filmen aldrig blevet til.

https://archive.org/details/EnSelvopfyldendeProfeti1Af2

  

"Attentatet på World Trade Center var en tragedie for de mennesker, der befandt sig i tårnene og flyvemaskinerne, og det var en tragedie for deres familier. Det var indledningen til den tragiske krig mod terror. Udviklingen i vores vestlige samfund med stigende overvågning og indskrænkede borgerrettigheder kan også kun kaldes tragisk. Hvis der også er blevet løjet for os, er tragedien fuldkommen." 

  - Niels Harrit, lektor ved Kemisk Institut, Københavns Universitet 

 Journal of 911 Studies (around 70 peer reviewed articles)